Global Maritime Forum เปิดตัวกลยุทธ์มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในการขนส่งทางทะเลภายในปี 2593

ข่าวทั่วไป Thursday October 28, 2021 18:10 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

กลุ่มความร่วมมือ Getting to Zero Coalition ประกาศเปิดตัวรายงาน "กลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์" (Strategy for the Transition to Zero-Emission Shipping) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่รัฐบาลต่าง ๆ อุตสาหกรรม และองค์กรระหว่างประเทศต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

การขนส่งสินค้าทางทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีต และมีโอกาสเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก โดยรายงานดังกล่าว University Maritime Advisory Services (UMAS) จัดทำให้กับ Getting to Zero Coalition แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสในการสร้างตลาด เทคโนโลยี และตำแหน่งงานใหม่ ๆ สู่สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์มากมายแก่สังคม

กลยุทธ์ที่ว่านั้นเป็นรายงานหลักเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลฉบับแรก ซึ่งนำเสนอทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านโดยอาศัยเศรษฐกิจเทคโน โดยมีข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ที่ประกอบด้วยข้อกำหนดทางการเมือง เทคนิค เศรษฐกิจ และการค้า ตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

ดร.ทริสตัน สมิธ รองศาสตราจารย์จากสถาบันพลังงานแห่ง UCL และผู้นิพนธ์หลัก กล่าวว่า "นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้หารือถึงการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์กันอย่างกว้างขวาง เพื่อพิจารณาหาทางเลือกการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม และโอกาสในการกำหนดราคาคาร์บอน รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งสินค้าทางทะเลจำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค"

รายงานได้ให้ข้อสรุปว่า แม้หนทางการใช้เชื้อเพลิงจะยังกำหนดล่วงหน้าไม่ได้ แต่ทางเลือกที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ดี สำหรับการเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้าทางทะเลในปัจจุบันนั้น การดำเนินการที่เร่งด่วนที่สุดในเชิงพาณิชย์และนโยบายนั่นก็คือ การดำเนินการที่สามารถเพิ่มการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเป็นศูนย์โดยใช้พลังงานไฮโดรเจน

ขณะที่ Jesse Fahnestock หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ ประจำ Global Maritime Forum ได้กล่าวระหว่างการเปิดตัวกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน ในการประชุมสุดยอดประจำปีของ Global Maritime Forum ที่ Church House ในกรุงลอนดอนว่า "ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ความร่วมมือ และการลงทุนในระยะเริ่มแรกทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง ลดต้นทุนและความเสี่ยง ทั้งนี้ เราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่รวดเร็วอย่างแพร่หลายในทศวรรษต่อ ๆ ไปได้ด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในภาคการขนส่งทางทะเลให้ได้ 5% ภายในปี 2573 ซึ่งเราคาดการณ์ว่า ประมาณ 10% ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดในภาคการขนส่งทางทะเลนั้น มีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงทศวรรษที่ 2020 ซึ่งทำให้เป้าหมายนี้ใกล้เป็นจริง"

รายงานยังได้เน้นย้ำว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593 นั้นเป็นไปได้ เพียงแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมในส่วนของตัวเอง ประเทศและบริษัทที่มีศักยภาพในการสนับสนุนและปรับใช้การขนส่งที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทศวรรษนี้จะต้องเริ่มลงมือเพื่อเป้าหมายนี้ไปด้วยกัน ส่วนผู้ที่มีอุปสรรคในการดำเนินการในระดับที่สูงขึ้นนั้นจะต้องเตรียมกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทุกฝ่ายควรดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกผ่าน IMO

ทางด้าน Margi Van Gogh หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชนและการขนส่งของ World Economic Forum กล่าวว่า "ความสำเร็จไม่ใช่แค่การแสวงหาแนวทางปฏิบัติเพียงแนวเดียว แต่เป็นการดำเนินการหลาย ๆ ส่วน โดยอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายผนึกกำลัง ส่งเสริมกันและกันเพื่อทำให้อุตสาหกรรมนี้ปลอดคาร์บอนได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593"

ทั้งนี้ UMAS ได้จัดทำรายงานกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้กับ Getting to Zero Coalition โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Mission Possible Partnership (MPP)

เกี่ยวกับ Getting to Zero Coalition

Getting to Zero Coalition เป็นแพลตฟอร์มที่ผลักดันโดยอุตสาหกรรมเพื่อการทำงานร่วมกัน โดยได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องระดับชั้นนำในแวดวงการเดินเรือและห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน ร่วมด้วยภาคการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเรือที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2573 ทั้งนี้ Getting to Zero Coalition เป็นความร่วมมือระหว่าง Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action และ World Economic Forum

เกี่ยวกับ Global Maritime Forum

Global Maritime Forum เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความมุ่งมั่นที่จะกำหนดอนาคตการค้าและการขนส่งทางทะเลทั่วโลก เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ Friends of Ocean Action

Friends of Ocean Action เป็นกลุ่มผู้นำระดับโลกกว่า 55 คน ที่มาจากภาคธุรกิจ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม วิทยาศาสตร์ และแวดวงวิชาการ ซึ่งดำเนินการติดตามการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในวงกว้าง เพื่อรับมือความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในมหาสมุทร กลุ่มความร่วมมือนี้ริเริ่มโดย World Economic Forum ร่วมกับสถาบัน World Resources Institute

เกี่ยวกับ World Economic Forum

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน WEF มีส่วนร่วมกับผู้นำทางการเมือง ธุรกิจ วัฒนธรรม และผู้นำในด้านอื่น ๆ ของสังคมเพื่อกำหนดวาระระดับโลก ระดับภูมิภาค และในอุตสาหกรรม องค์กรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 โดยเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ WEF มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และไม่ผูกพันกับผลประโยชน์พิเศษใด ๆ

เกี่ยวกับ UMAS

UMAS ให้บริการด้านที่ปรึกษาและดำเนินการวิจัยให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้แบบจำลองระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล บิ๊กดาต้าด้านการขนส่ง รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายและโครงสร้างทางการค้าของระบบการขนส่งทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงสังคมศาสตร์ งานของ UMAS ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ทันสมัยซึ่งได้จากแบบจำลองที่ล้ำสมัยและการดำเนินงานวิจัย ซึ่งทำให้ UMAS เป็นผู้นำระดับโลกในสองด้านที่สำคัญ นั่นคือ การใช้บิ๊กดาต้าเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่ง และการใช้แบบจำลองเพื่อแสวงหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้าทางทะเลให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเป็นศูนย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.u-mas.co.uk


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ