‘จีน-อินเดีย’ ออกระเบียบฉบับใหม่ ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารต้องขึ้นทะเบียน มีผลปี 65

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 30, 2021 13:12 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งข่าว! จีนและอินเดียกำหนดระเบียบใหม่ให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จะต้องขึ้นทะเบียนก่อนส่งออก เผยจีนจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 65 กำหนด 18 กลุ่มสินค้า ส่วนอินเดียต้องผ่านการเกณฑ์หน่วยงานตรวจสอบภายในก่อน เริ่ม 1 มิ.ย. 65 ย้ำ! เตรียมหารือทั้ง 2 ประเทศในเวที WTO ให้เร่งแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จีนและอินเดียได้ออกประกาศระเบียบฉบับใหม่กำหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จะต้องขึ้นทะเบียนก่อนส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า สำหรับจีน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศใน 18 กลุ่มสินค้า อาทิ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม รังนกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไส้บรรจุไส้กรอก ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์ น้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค เมล็ดธัญพืชสำหรับการบริโภค อาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ ผักสดและผักอบแห้ง ผลไม้แห้ง และอาหารเพื่อสุขภาพ จะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนส่งออกของไทย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับผู้ผลิตอาหารและส่งออกที่ไม่อยู่ใน 18 กลุ่มสินค้า สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองโดยตรงกับสำนักงานศุลกากรกลางของจีน (GACC) ผ่านเว็บไซต์ www.singlewindow.cn

ในส่วนของอินเดีย กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตอาหารในประเทศต้นทางจะต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจประเมินก่อนส่งออกกับหน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นางอรมน เสริมว่า กรมฯ กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะหารือกับจีนและอินเดียในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อขอให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับผู้ผลิตอาหารที่ต้องขึ้นทะเบียน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างไทยกับทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ผู้ผลิตอาหารที่มีแผนจะส่งออกสินค้าไปจีนและอินเดียควรเตรียมความพร้อมตามมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้การส่งออกราบรื่นและไม่ติดขัด

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. ? ต.ค. 2564) ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปจีน มูลค่า 8,546.78 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ผลไม้แห้ง สินค้าประมง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป นอกจากนี้ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปอินเดีย มีมูลค่า 637.08 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ อาหารสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผักและผลไม้กระป๋อง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

26 พฤศจิกายน 2564

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ