‘กรมเจรจาฯ’ เปิดบ้านต้อนรับคณะข้าราชการบังกลาเทศ โชว์! ภารกิจด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday May 12, 2022 15:39 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดบ้านต้อนรับคณะข้าราชการจากบังกลาเทศ จัดบรรยายภาพรวมการเจรา FTA ความตกลง RCEP และเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งการบริหารองค์กร และภารกิจด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะข้าราชการจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สังกัด Ministry of Public Administration (MOPA) ภายใต้โครงการ DTN Consultation Day เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวโชติมา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความตกลงการค้าเสรี 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ และการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting: MRT) ในปีนี้ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมฯ เพื่อส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรี และการยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล

นอกจากนี้ ยังได้บรรยายเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงฉบับล่าสุดของไทย และเป็นความตกลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีประชากรรวมกัน 2,200 ล้านคน (28.6% ของประชากรโลก) มี GDP รวมมูลค่า 31.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (33.6% ของ GDP โลก) และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก)

?การบรรยายครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้ารับฟังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กร การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงการค้าเสรี ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและธุรกิจได้อีกด้วย? นางโชติมา เสริม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center) โทร. 0 2507 7555

12 พฤษภาคม 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ