‘จุรินทร์’ นำประชุม APEC เริ่มแล้ว! รัฐมนตรีการค้าเอเปคพร้อมหน้า อเมริกา-รัสเซีย-จีน รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจาด้านการค้าระหว่างกัน 19-22 พ.ค. 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 17, 2022 14:25 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ นับถอยหลังเตรียมนำรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระดมความเห็นประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค 19-22 พ.ค.นี้ เน้นหารือการจัดทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า หนุนการประชุมรัฐมนตรี WTO ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมใช้โมเดล BCG และช่องทางออนไลน์ช่วยเกษตรกร และ MSMEs ให้เข้าถึงตลาด ตามแนวคิด ?เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล?

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยวาระการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ? 22 พฤษภาคมนี้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จะเป็นประธานการประชุม ซึ่งรัฐมนตรีการค้าจากเขตเศรษฐกิจเอเปค จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนับจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไนฯ และเวียดนาม ยกเว้นจีนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับการประชุม MRT กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ? 22 พ.ค. โดยรัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค จะร่วมกันผลักดันและกำหนดทิศทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) เรื่องการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) ในช่วงโควิด-19 และอนาคต โดยใช้นโยบายการค้าเป็นเครื่องมือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย คือ ?เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล? Open. Connect. Balance.

นอกจากนี้ ในวันที่ 19 พ.ค. จะมีการสัมมนา เรื่อง ?การขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงโควิด-19 และอนาคต" เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำ FTA-AP และความตกลงการค้าเสรีในยุคหลังโควิด-19 รวมทั้งประเด็นการค้าใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบัน สำหรับวันที่ 20 พ.ค. มีกำหนดจัดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริม MSMEs กับ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน APEC Mobile App Challenge โดยไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ Asia Foundation บริษัท Google และสำนักงานเลขาธิการเอเปค จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พัฒนา Application โดยคนรุ่นใหม่ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะภาคการเกษตรของเอเปคให้สามารถเข้าถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดส่งออก ผ่านแนวคิด BCG Economy

?เอเปคเป็นเวทีที่เน้นการเปิดเสรีทางการค้าและการลดอุปสรรคทางการค้า โดยในปีนี้ไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคอีกครั้งในรอบ 20 ปี ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมเอเปคจะช่วยวางแนวทางฟื้นฟูและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายหลังยุคโควิดอย่างยั่งยืน และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสในการแสดงความพร้อมของไทยในการเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลกหลังสถานการณ์โควิด-19? นางอรมนกล่าวสรุป

17 พฤษภาคม 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ