อาเซียนถกจีน เตรียมประกาศเริ่มเจรจาอัปเกรด FTA พร้อมเล็งยกระดับความตกลง AKFTA ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่กับญี่ปุ่น

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 3, 2022 14:44 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือจีน เห็นพ้องอัปเกรด FTA ให้ทันสมัย เตรียมชงผู้นำประกาศเริ่มเจรจา พ.ย.นี้ ตั้งเป้าเพิ่มเปิดเสรีการค้าการลงทุนและความร่วมมือสาขาใหม่ พร้อมจับมือฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ส่วนอาเซียน?เกาหลีใต้ เร่งสรุปผลศึกษายกระดับ FTA ให้เสร็จต้นปีหน้า เล็งเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติม ปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าให้ทันสมัยครอบคลุม ด้านอาเซียน-ญี่ปุ่น เตรียมทำความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่ ฉลองสัมพันธ์ 50 ปี

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน?จีน ครั้งที่ 21 (AEM?MOFCOM Consultations) ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน (Joint Feasibility Study) เพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน?จีน (ASEAN?China Free Trade Area: ACFTA) และเตรียมเสนอให้ที่ประชุมผู้นำอาเซียน?จีน ประกาศเริ่มการเจรจาในเดือนพฤศจิกายนนี้

ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า การยกระดับความตกลง ACFTA เพื่อให้ความตกลงมีความทันสมัยสอดรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและรูปแบบการค้ายุคใหม่ โดยมีการเจรจาการเปิดเสรีเพิ่มเติมด้านการค้าสินค้า การเปิดเสรีด้านการลงทุน การคุ้มครองการลงทุน และความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจกับจีนมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ยังได้กระชับความร่วมมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยได้รับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด ผ่านมาตรการที่สำคัญ อาทิ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเชิงลึก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และได้เห็นชอบแผนงานว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าอาเซียน?จีน ในเชิงลึก ปี ค.ศ. 2022?2026 ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังระหว่างอาเซียนและจีน อาทิ การขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และการต่อต้านการระบาดใหญ่ของโควิดด้านเศรษฐกิจและการค้า

ส่วนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน?เกาหลีใต้ ครั้งที่ 19 ที่ประชุมตั้งเป้าให้ผลการศึกษาร่วมเพื่อยกระดับความตกลงอาเซียน?เกาหลีใต้ (ASEAN?Korea Free Trade Agreement: AKFTA) ฉบับสมบูรณ์เสร็จภายในต้นปี 2566 เพื่อนำรายงานการศึกษาร่วมมาใช้เป็นแนวทางการเจรจายกระดับความตกลง AKFTA โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติม การปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้าให้ทันสมัย ครอบคลุม และอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากขึ้น

ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีเป้าหมายพัฒนาข้อบทด้านการค้าดิจิทัลกับอาเซียนในอนาคต จึงริเริ่มจัดทำการศึกษาวิจัยด้านการค้าดิจิทัล โดยจะส่งผลการวิจัยเบื้องต้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 พร้อมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดทำแผนงานนโยบายสตาร์ทอัพ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม และโครงการ TASK ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีใต้ให้กับผู้ประกอบการอาเซียนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสภาธุรกิจอาเซียน?เกาหลีใต้ เรื่องแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับ MSMEs และการส่งเสริมภาคเอกชนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP มากขึ้น

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน?ญี่ปุ่น ครั้งที่ 28 ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน?ญี่ปุ่น (ASEAN?Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) และเตรียมจัดทำข้อริเริ่มใหม่ ?การออกแบบอนาคตและแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน?ญี่ปุ่น? และการจัดทำวิสัยทัศน์การร่วมสร้างสรรค์ด้านเศรษฐกิจอาเซียน?ญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์อาเซียน?ญี่ปุ่น 50 ปี ในปี 2566 โดยข้อริเริ่มใหม่จะส่งเสริมความร่วมมือ 3 ด้าน คือ ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ และการดาเนินธุรกิจแบบ ?การร่วมสร้างสรรค์? โดยสาขาที่คาดว่าจะจัดทำวิสัยทัศน์ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสาขาการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้ ได้หารือเรื่องการเจรจาจัดทำพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน?ญี่ปุ่น เนื่องจากควรขยายความตกลง AJCEP ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยรวมประเด็นใหม่ๆ อาทิ การเปิดเสรีการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุน ไว้ในความตกลงฉบับแก้ไขหรืออัปเกรดด้วย โดยตั้งเป้าที่จะเริ่มการอัปเกรด ในปี 2566

30 กันยายน 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ