กรุงเทพโพลล์: กุหลาบ ความรัก วันวาเลนไทน์

ข่าวผลสำรวจ Monday February 14, 2022 08:15 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: กุหลาบ ความรัก วันวาเลนไทน์

ประชาชนร้อยละ 56.7 ระบุว่าวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ต้องการอะไรเป็นพิเศษจากคนรักแค่เอาใจใส่กันและมีความซื่อสัตย์ก็พอ โดยร้อยละ 79.5 ระบุว่าการให้ดอกกุหลาบไม่จำเป็นแล้วปัจจุบัน

ทั้งนี้ร้อยละ 59.7 ระบุว่าราคากุหลาบที่ขยับตัวสูงขึ้นในช่วงเทศกาลทำให้ต้องหาซื้อของอย่างอื่นให้คนรักแทน โดยร้อยละ 51.7 ยอมรับว่าจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการวางแผนทำกิจกรรมพิเศษในวันวาเลนไทน์

สำหรับดาราชาย-หญิง ที่ประชาชนอยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์มากที่สุดคือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ และ อั้ม พัชราภา

ผลสำรวจเรื่อง ?กุหลาบ ความรัก วันวาเลนไทน์?

เนื่องด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?กุหลาบ ความรัก วันวาเลนไทน์? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,114 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.5 ระบุว่า ปัจจุบันการให้ดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์นั้นไม่จำเป็นแล้ว เพราะสามารถแสดงความรักด้วยวิธีอื่นได้ ขณะที่ร้อยละ 20.5 ระบุว่ายังจำเป็นอยู่เพราะกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์

ทั้งนี้เมื่อถามว่าราคากุหลาบ/ดอกไม้ที่ขยับตัวสูงขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 ระบุว่ามีผลทำให้งดซื้อและหาอย่างอื่นทดแทน รองลงมาร้อยละ 15.5 ระบุว่ามีผลทำให้ซื้อน้อยลงกว่าที่เคย และร้อยละ 12.8 ระบุว่า ไม่มีผลเพราะเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วเรื่องราคา

ส่วนประเด็นที่ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในวันวาเลนไทน์หรือไม่ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 ระบุว่าส่งผล ขณะที่ร้อยละ 48.3 ระบุว่า ไม่ส่งผล

สำหรับรูปแบบการแสดงออกถึงความรักที่อยากเห็นจากคนรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุดร้อยละ 56.7 ระบุว่า ไม่ต้องมีอะไรพิเศษแค่เอาใจใส่กันและมีความซื่อสัตย์ก็พอ รองลงมาร้อยละ 27.0 ระบุว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเช่น กินข้าว ไปเที่ยว และร้อยละ 8.0 ระบุว่า บอกว่า ?รักนะ? ก็พอ

สุดท้ายเมื่อถามว่าวาเลนไทน์ปีนี้อยากมอบดอกกุหลาบให้ดาราคนใด พบว่า ดาราชายที่อยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุด คือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 22.9 รองลงมาคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 12.3 และ โป๊บ ธนวรรธน์ ร้อยละ 8.5 ส่วนดาราหญิงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุด คือ อั้ม พัชราภา ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ เบลล่า ราณี ร้อยละ 21.4 และ ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 10.7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันการให้ดอกกุหลาบยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในวันวาเลนไทน์
ไม่จำเป็นเพราะสามารถแสดงความรักด้วยวิธีอื่นได้     ร้อยละ     79.5
จำเป็นเพราะเป็นสัญลักษณ์ในวันวาเลนไทน์     ร้อยละ     20.5

2. ราคากุหลาบ/ดอกไม้ที่ขยับตัวสูงขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านหรือไม่อย่างไร

มีผลทำให้งดซื้อและหาอย่างอื่นทดแทน     ร้อยละ     59.7
มีผลทำให้ซื้อน้อยลงกว่าที่เคย          ร้อยละ     15.5
ไม่มีผลเพราะเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วเรื่องราคา     ร้อยละ     12.8
ไม่มีผลเพราะหนึ่งปีมีแค่หนเดียว     ร้อยละ     12.0

3. สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในวันวาเลนไทน์ของท่านหรือไม่
ส่งผล     ร้อยละ     51.7

(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างส่งผล ร้อยละ 19.9 และ ส่งผล ร้อยละ 31.8)

ไม่ส่งผล     ร้อยละ     48.3

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยส่งผล ร้อยละ 19.7 และ ไม่ส่งผลเลย ร้อยละ 28.6)

4. อยากให้คนรักของท่านบอกรัก หรือ แสดงความรักออกมาในรูปแบบใดในวันวาเลนไทน์ 5 อันดับแรก
ไม่ต้องมีอะไรพิเศษแค่เอาใจใส่กันและมีความซื่อสัตย์ก็พอ     ร้อยละ      56.7
ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเช่น กินข้าว ไปเที่ยว           ร้อยละ     27.0
บอกว่า ?รักนะ? ก็พอ     ร้อยละ     8.0
ให้เงิน     ร้อยละ     2.4
ให้ของแทนใจ เช่นแหวน สร้อย      ร้อยละ     2.0

5. ดาราที่ท่านอยากมอบกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์มากที่สุด 5 อันดับแรก
ดาราชาย     ดาราหญิง
เวียร์ ศุกลวัฒน์     ร้อยละ     22.9     อั้ม พัชราภา     ร้อยละ     29.9
ณเดชน์ คูกิมิยะ     ร้อยละ     12.3     เบลล่า ราณี     ร้อยละ     21.4
โป๊บ ธนวรรธน์     ร้อยละ     8.5     ญาญ่า อุรัสยา     ร้อยละ     10.7
เจมส์ จิรายุ     ร้อยละ     8.0     ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก     ร้อยละ     8.2
แซม ยุรนันท์     ร้อยละ     7.6     ใหม่ ดาวิกา     ร้อยละ     6.2

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อการให้ดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์ และรูปแบบของการแสดงออกถึงความรักในวันวาเลน์ไทน์ที่ต้องการจากคนรัก ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 7- 9 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 13 กุมภาพันธ์ 2565

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     547     49.1
      หญิง     567     50.9
รวม      1,114     100.0
อายุ
      15 ? 24 ปี     57     5.1
      25 ? 34 ปี     111     10.0
      35 ? 44 ปี     222     19.9
      45 ? 54 ปี     283     25.4
      55 ปีขึ้นไป      441     39.6
รวม      1,114     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     622     55.8
      ปริญญาตรี     372     33.4
      สูงกว่าปริญญาตรี     120     10.8
รวม      1,114     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     143     12.8
     ลูกจ้างเอกชน     221     19.8
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     420     37.7
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     51     4.6
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     227     20.4
     นักเรียน/นักศึกษา     27     2.4
     ว่างงาน      25     2.3
รวม      1,114      100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-40-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_pollที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ