นโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 10, 2021 15:32 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
เลขที่ ธปท.ฝนส1.ว.552/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน 10 มิถุนายน 2564
วันที่มีผลบังคับใช้          10 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้          -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

4.บริษัทเงินทุน

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จึงยังคงมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลความมั่นคงของระบบ สง. ไว้รองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน

สาระสำคัญ

ธปท. เห็นควรกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ของแต่ละสถาบันการเงินในปี 2563 และไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2564

นอกจากนี้ ยังคงห้ามไม่ให้สถาบันการเงินซื้อหุ้นคืน ไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด ในกรณีที่สถาบันการเงินจะไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารดังกล่าวเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ขอให้จัดทำแผนการระดมทุนหรือออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ทดแทนตราสารเดิมเพื่อเป็นการรักษาระดับเงินกองทุนไว้ด้วย

ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินสถานการณ์การระบาดและแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อไป

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ