ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าล่าสุด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 6 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนพฤษภาคม 2565 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.7 เทียบกับระดับ 45.7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 6 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2565 เท่ากับ 122.1 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 6.5 (YoY) ซึ่งสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 6 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤษภาคม 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 115.1... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤษภาคม...

เศรษฐกิจ 6 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนพฤษภาคม2564 (YoY)สูงขึ้น7.10 2. เดือนเมษายน 2565 (MoM) สูงขึ้น1.40 3.เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค. พ.ค.) ปี 2565... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนเมษายน 2565

เศรษฐกิจ 25 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน ที่ร้อยละ 5.1(YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2565

เศรษฐกิจ 10 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน 2565 เท่ากับ 45.7 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2565... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2565

เศรษฐกิจ 10 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2565 เท่ากับ 122.2 เทียบกับเดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 8.8 (YoY) ซึ่งยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2565

เศรษฐกิจ 10 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนเมษายน 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 114.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน เมษายน...

เศรษฐกิจ 10 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สถิติอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน 2565 เท่ากับ 105.15(ปีฐาน 2562 100) เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ7.0 106.0 6.0 105.0 1.... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2565 และไตรมาสแรกของปี 2565

เศรษฐกิจ 25 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ติดต่อกัน ที่ร้อยละ 4.5(YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2565 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

เศรษฐกิจ 5 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2565 เท่ากับ 119.7 เทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 8.6 (YoY) ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกหมวดสินค้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมีนาคม 2565...

เศรษฐกิจ 5 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนมีนาคม2564 (YoY)สูงขึ้น5.73 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (MoM) สูงขึ้น0.66 3. ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สูงขึ้น4.75... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมีนาคม 2565 และไตรมาสแรกของปี 2565

เศรษฐกิจ 5 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมีนาคม 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 112.0... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2565

เศรษฐกิจ 5 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.8 เทียบกับระดับ 44.6 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เศรษฐกิจ 25 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สถานการณ์รัสเซียที่ใช้กำลังทหารเข้าปฏิบัติการในยูเครน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มมีสัญญาณส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานำเข้าข... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เศรษฐกิจ 4 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 44.6 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวลดลงจากระดับ 35.6... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เศรษฐกิจ 4 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 117.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 6.7 (YoY) ซึ่งสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เศรษฐกิจ 4 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 108.6... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์...

เศรษฐกิจ 4 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนกุมภาพันธ์2564 (YoY)สูงขึ้น5.28 2. เดือนมกราคม 2565 (MoM) สูงขึ้น1.06 3.เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค. ก.พ.) ปี 2565... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนมกราคม 2565

เศรษฐกิจ 25 ก.พ. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ที่ร้อยละ 3.5(YoY)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:29 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ