ก.แรงงาน เร่งช่วย 22 ลูกจ้างเมียนมา จ.เชียงราย เจอพิษโควิด [กระทรวงแรงงาน]

ข่าวทั่วไป Wednesday April 22, 2020 13:29 —สำนักโฆษก

ก.แรงงาน เร่งช่วย 22 ลูกจ้างเมียนมา จ.เชียงราย เจอพิษโควิด

ก.แรงงาน เร่งช่วย 22 ลูกจ้างเมียนมา จ.เชียงราย เจอพิษโควิด ได้สิทธิทดแทนว่างงาน กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือแรงงานเมียนมา 22 ราย ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการเร่งด่วนกรณีวิกฤติการณ์โรคโควิด – 19 เพื่อป้องกันและเยียวยาในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 1) การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2) การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 3) ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ 4) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ในสถานประกอบการ 5) การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด – 19 6) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และ 7) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สื่อนำเสนอข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปิดการชั่วคราวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยล่าสุดได้รับรายงานจาก นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงรายว่า จังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธารณสุขจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งภายหลังการตรวจสอบข้อมูล ได้นำแรงงานต่างด้าวไปยังอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่ามีสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน และค่าจ้างค้างจ่าย เนื่องจากสถานประกอบกิจการต้องหยุดกิจการชั่วคราวกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทั้งนี้ ในวันที่ 22 เม.ย.63 มีแรงงานต่างด้าวมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว จำนวน 12 คน ซึ่งทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม ส่วนที่เหลืออีก 10 คน จะทยอยมาดำเนินการยื่นคำร้องในวันที่ 23 เม.ย.63 เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ