รองนรม. นายวิษณุฯ เผยแนวทางการจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือนพ.ค.

ข่าวทั่วไป Friday May 1, 2020 15:37 —สำนักโฆษก

รองนรม. นายวิษณุฯ เผยแนวทางการจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือนพ.ค. ดังนี้

การจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ด้วยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีวันสำคัญของชาติ ๓ วัน ประกอบด้วย วันฉัตรมงคลตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันพืชมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทุกปีสำนักพระราชวังและหน่วยงานภาครัฐจะมีการจัดพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวตลอดมา แต่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง ดังนี้

๑. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมแต่อย่างใด ในการนี้ รัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ การถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิกรัฐสภา และประธานศาลฎีกาในนามข้าราชการตุลาการ จะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

๑.๒ การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จำนวน ๓ ตอน ความยาวตอนละ ๓ นาที เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

๑.๓ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง

๑.๔ การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงานรวม ทั้งนำภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักพระราชวังจะจัดพิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

๓. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนา ทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าว ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในปีนี้ไม่มีการจัดพระราชพิธีดังกล่าว

.........................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ