รองนายกรัฐมนตรี วิษณุฯ วางศิลาฤกษ์อาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และพิธีเปิด “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ระลึกถึงคุณงามความดีรัฐบุรุษ

ข่าวทั่วไป Friday August 26, 2022 15:51 —สำนักโฆษก

รองนายกรัฐมนตรี วิษณุฯ วางศิลาฤกษ์อาคาร ?เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน? และพิธีเปิด ?ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์? ระลึกถึงคุณงามความดีรัฐบุรุษ พร้อมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอาคารผู้ป่วยชั่วคราว ณ อาคารเย็นศิระ

วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) เวลา 13.05 น. ณ อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคาร ?เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน? และพิธีเปิด ?ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์? ซึ่งเกิดจากดำริที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบอายุมงคล 99 ปี ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมอบเงินจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการจัดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น ใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (Hall of Fame) เพื่อจารึกเกียรติประวัติ คุณงามความดี และการเสียสละไว้เป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและยึดเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อไป

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ชมวิดีทัศน์ ?ศูนย์ผ่าหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์? และ MV เพลง ?เติมชีวิต ต่อลมหายใจ? ขับร้องโดย ดร. จุมพล (โกไข่) ทองตัน จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ?เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน? ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ บริเวณหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น 1 พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีรับมอบเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนเพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารฯ ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา ร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีเปิด ?ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์? ณ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น 3 พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยที่เคยได้รับการบริจาคอวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ?ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์? เป็นส่วนต่อขยายเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการเฉพาะทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา สมาคมไทย?จีนสงขลา ตระกูลแซ่ และองค์กรเอกชนภาคใต้ เกิดพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้จัดโครงการ ? 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์? ระดมทุนสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าวขึ้น โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอาคารผู้ป่วยชั่วคราว ณ อาคารเย็นศิระ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภายในวัดโคกนาว อรรถกระวีสุนทร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยและญาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ซึ่งอาคารเย็นศิระเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 และได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างอาคารฯ ปัจจุบันมีอาคารเย็นศิระ 1 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งมีการจัดระบบการลงทะเบียน คัดกรองผู้ป่วย และเตรียมจัดสวัสดิการต่าง ๆ พร้อมระบบการให้บริการครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผสมผสานการให้บริการตามมาตรฐานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับผู้ยากไร้หรือไร้ญาติตามความเชื่อและศรัทธาทุกเชื้อชาติ ศาสนา อันเป็นการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทางสังคมในการร่วมพิธีกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้ผู้เข้าพักอาศัยมีรายได้ในการดำรงชีวิตประจำวันขณะมารับการรักษาพยาบาลหรือมาเฝ้าดูแลผู้ป่วย เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ก่อให้เกิดการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝันฝ่าอุปสรรคของโรคไปด้วยกัน เกิดกัลยาณมิตรในสังคม เกิดจิตอาสามากมายรุ่นต่อรุ่นตามเจตนารมณ์ ?อาคารเย็นศิระเป็นสถานที่เติมเต็มความหวังของทุกคน?

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ