รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือ รมว.กลาโหม มาเลเซีย พร้อมส่งเสริมความมั่นคงระหว่างกันเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

ข่าวทั่วไป Tuesday August 30, 2022 15:57 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือ รมว.กลาโหม มาเลเซีย พร้อมส่งเสริมความมั่นคงระหว่างกันเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

วันนี้ (วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565) เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ดาโต๊ะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน (YB Dato?Seri Hishammuddin binTun Hussein) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2022) โดยสรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย นับเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกัน พร้อมยินดีที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและก้าวหน้าในทุกมิติ โดยไทย ? มาเลเซียต่างมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฯ เป็นเกียรติที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ โดยไทยและมาเลเซียต่างเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันเสมอมา พร้อมขอแสดงความยินดีต่อการจัดงาน Defense & Security 2022 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ทั้งสองประเทศจะมีการขยายความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต โดยมาเลเซียเห็นถึงศักยภาพของไทย เช่น ด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขต EEC และด้านการศึกษา ซึ่งยินดีให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างกันผ่านกรอบการประชุมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนที่สำคัญทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันจากการประชุม GBC ครั้งที่ 55 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ในด้านโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดน โดยจะพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสานต่อโครงการต่าง ๆ อาทิ การก่อสร้างรั้วเดี่ยว การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากร และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้มากขึ้น

นอกจากนี้ สองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือกันเพื่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความสงบสุขตามแนวชายแดนและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ