รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ชมการแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย “ชลประทานเพื่อท้องถิ่น” อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย

ข่าวทั่วไป Tuesday September 13, 2022 13:49 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ชมการแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย ?ชลประทานเพื่อท้องถิ่น? อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย ขอบคุณหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ทุ่มเททำงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ก.ย. 65) เวลา 08.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย ?ชลประทานเพื่อท้องถิ่น? อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้นำเสนอผลงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทุ่มเทและเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วง ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีแผนดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2567 ? 2569) สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติม ก่อนที่จะขออนุมัติโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2567 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ในการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ให้แก่ประชาชน 25 หมู่บ้าน ในตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีถ้อย และตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย พื้นที่กว่า 17,200 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัย 4,775 ครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งประมงน้ำจืด รวมทั้งช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธารเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2565 สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน ?การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย ชลประทานเพื่อท้องถิ่น? อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน และ ชปท. แม่ตาช้าง ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ