รองนายกฯ วิษณุ มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 137 ราย

ข่าวทั่วไป Tuesday September 13, 2022 13:50 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ วิษณุ มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 137 ราย รวม 2,140,000 บาท ย้ำให้ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอย่างดีที่สุด

วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 137 ราย จากเงินบริจาคบัญชี ?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)? โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ กรมแพทย์ทหารบก และกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยขอให้มีการบริหารจัดการเงินดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอย่างดีที่สุด พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมกันดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจ ตั้งมั่นในการทำความดี รักษาคุณงามความดีที่ได้กระทำด้วยความเสียสละ อย่าท้อแท้ และมีกำลังกายกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยความปลอดภัย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม จำนวน 137 ราย เป็นเงิน 2,140,000 บาท แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 136 ราย มอบเงินให้ความช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย มอบเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหนาที่สนับสนุน ดังนี้

1. กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 124 ราย เป็นเงิน 1,945,000 บาท นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับมอบ

2. กรมราชทัณฑ์ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 105,000 บาท นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ

3. กรมการแพทย์ทหารบก จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 75,000 บาท พลตรี วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ

4. กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับการจัดตั้งบัญชีเงินบริจาค ?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)? มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นความร่วมมือของรัฐบาล ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากการช่วยเหลือตามระบบราชการของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวที่เสียสละตนเองทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ