กษ.เดินหน้าผลักดัน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็ง

ข่าวทั่วไป Tuesday April 27, 2021 10:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า กรณีที่มีข่าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือถึงคณะกรรมการกลั่นกองเงินกู้ฯ ว่าจะเสนอ ครม.ให้ยุติโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะเป็นโครงการที่ไม่สำเร็จนั้น ทาง สตง.ก็ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกัน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

โดยในวันนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการทำงาน พร้อมปรับปรุงแก้ไข และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อลดจุดอ่อนและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และจากสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ทำให้เกิดข้อกำจัดในบางส่วน ซึ่งในขั้นตอนการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรนั้น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจารณาดำเนินการอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของในแต่ละพื้นที่ และให้เป็นไปตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยสามารถปรับรูปแบบการอบรม อาทิ การอบรมเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 50 ราย เป็นต้น

สำหรับความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ณ วันที่ 26 เม.ย.64) มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 45,037 ราย โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 29,703 ราย หรือ 92.82% ของเป้าหมาย 32,000 ราย (จาก 4,009 ตำบล) แบ่งเป็น พื้นที่ 2.5 ไร่ เกษตรกร 2,367 ราย พื้นที่ 3 ไร่ เกษตรกร 14,065 ราย พื้นที่ 4 ไร่ เกษตรกร 2,561 ราย และพื้นที่ 5 ไร่ เกษตรกร 10,710 ราย และมีแรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 13,321 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้นำเสนอความก้าวหน้าในส่วนของกิจกรรมการขุดสระเก็บกักน้ำ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบดิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตและการลดต้นทุนแล้ว เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ