ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ก่อนทบทวนหลักเกณฑ์

ข่าวทั่วไป Friday May 7, 2021 12:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำความเห็นที่ได้รับมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) เป็นกระบวนการทางการเงินที่สามารถใช้แก้ไขอุปสรรคการขาดแคลนเงินทุนของธุรกิจต่างๆ ที่มีความมั่นคงสูง และเป็นกลไกที่ช่วยพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่อไป

ทั้งนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้น มีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ