ครม.สัญจร เว้นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว-มัคคุเทศก์

ข่าวทั่วไป Tuesday November 16, 2021 16:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดยมีรายละเอียดตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ คือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครั้งละ 2,000 บาท และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ครั้งละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดความชะงัก ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ทำให้ขาดรายได้แต่ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ดังนั้น การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้สามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและประกอบอาชีพในภาวะวิกฤต

สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า จะทำให้กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวไม่ได้รับเงินจากค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 32.75 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ