ครม.เห็นชอบร่าง MOU ไทย-จีน 5 โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

ข่าวทั่วไป Tuesday December 28, 2021 16:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ของ 3 กระทรวง รวม 5 โครงการ วงเงินรวม 1.49 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจภายในเดือนธ.ค. 64 นี้ ระหว่างผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศจีนภายใต้กองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ลาว กัมพูชา เมียนมา ไทย เวียดนาม และจีน

สำหรับรายละเอียด 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วงเงิน 368,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12.40 ล้านบาท) โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 1) ออกแบบมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และ 3) เพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการขยายและพัฒนาความร่วมมือการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วงเงิน 347,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11.70 ล้านบาท) 2) โครงการวิจัยระบบการปลูกพืชยืนต้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง วงเงิน 57,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.94 ล้านบาท) ดำเนินการศึกษาการปลูกไม้ยืนต้นแบบผสมผสาน เพื่อทดแทนการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว และร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง-ล้านช้าง และ 3) การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง วงเงิน 307,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10.34 ล้านบาท) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

3. กระทรวงมหาดไทย โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70 ล้านบาท) ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการขจัดความยากจน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ