ครม. เห็นชอบกม.ควบคุมใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ปลดล็อกแบนธงชาติไทย

ข่าวทั่วไป Tuesday December 28, 2021 16:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

"นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ชี้แจงในที่ประชุมครม. ยืนยันว่า ร่างพ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 สอดคล้องกับหลักการของ WADA และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกกฏหมายในรูปแบบ พ.ร.ก. เพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 55,000 ล้านบาท ซึ่งหากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้ กกท. จะดำเนินการขอให้ WADA พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปลดล็อกเรื่องการเชิญธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน" นายธนกร กล่าว

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนด คีอ การแก้ไขบทนิยาม อาทิ การแก้ไขนิยามคำว่า "สารต้องห้าม" การเพิ่มบทนิยามคำว่า "วิธีการต้องห้าม" การแก้ไขนิยามคำว่า "สมาคมกีฬา" "การแข่งขันกีฬา" "นักกีฬา" และ "บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา" เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการที่กำหนดไว้ใน WADA Code ขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) และมาตรฐานสากล

สำหรับการแก้ไขคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เช่น ยกเลิกให้ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้สำนักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ยกเลิกอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อสารต้องห้าม และยกเลิกอำนาจในการประกาศกำหนดระดับ ประเภทชนิดกีฬาและการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม

การแก้ไขคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการการแพทย์, คณะกรรมการพิจารณาโทษ และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณา เช่น คณะกรรมการพิจารณาโทษ มีอำนาจพิจารณาโทษและออกคำสั่งลงโทษได้เอง โดยไม่ต้องส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกคำสั่งเพิ่มเติม ให้โอกาสนักกีฬา บุคคลที่สนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม

นายธนกร กล่าวว่า ส่วนสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และอำนาจหน้าที่ให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีความเป็นอิสระต่อกัน และให้สำนักงานฯ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้าม และวิธีการต้องห้าม แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ขณะที่มาตรการลงโทษ ยกเลิกการกำหนดโทษ ซึ่งกำหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญา โดยกำหนดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ใน WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ