กทม.รณรงค์ให้ประชาชนแยกทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

ข่าวทั่วไป Wednesday January 5, 2022 18:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กทม.รณรงค์ให้ประชาชนแยกทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา กทม. ได้จัดหาถังขยะติดเชื้อ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยและชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) โดยตั้งวางในหมู่บ้าน ชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ทำการชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด เป็นต้น รวมถึงในพื้นที่สาธารณะและหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม เช่น ตลาด บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานเคหะชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (infographic) แนะนำวิธีทิ้งชุดทดสอบ ATK และหน้ากากอนามัยใช้แล้ว โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่ของสำนักงานเขต เฟซบุ๊กเพจ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และกลุ่มไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบวิธีการคัดแยกและทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนและหน้ากากอนามัยใช้แล้วออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน ชุมชน อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต ในการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ รณรงค์และเน้นย้ำประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถานที่ที่มีการตั้งถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ให้แยกทิ้งชุดทดสอบ ATK และหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี ไม่รวมกับมูลฝอยทั่วไป โดยนำหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า "หน้ากากอนามัย"

สำหรับประชาชนที่มีการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้นำใส่ถุงหรืออาจทิ้งรวมในถุงหน้ากากอนามัยใช้แล้ว โดยทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการราดหรือฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วมัดหรือปิดปากถุงให้สนิท เขียนหรือติดหน้าถุงว่า "ขยะติดเชื้อ" และสามารถแยกทิ้งได้ 2 วิธี ได้แก่ 1. แยกทิ้งในถังรองรับขยะติดเชื้อที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ 2. แยกทิ้งให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

อีกทั้ง ยังได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะติดเชื้อโควิด-19 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อทั่วไป และขยะติดเชื้อโควิด-19 จากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานที่กักตัวของรัฐ โรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงพยาบาลสนามและสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ได้จ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และหนองแขม

ในส่วนของขยะติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยในครัวเรือน ชุมชน สำนักงานเขตจะจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจในการจัดเก็บ และประสานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เก็บรวบรวมและนำไปกำจัด ซึ่งได้ประสานทำความเข้าใจพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะตามแนวทางการจัดการขยะจากสถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อการเก็บรวบรวม ขนส่ง และการกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ