กทม. ย้ำร.ร.ในสังกัดเคร่งมาตรการป้องกันโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป Tuesday February 1, 2022 10:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กทม. ย้ำร.ร.ในสังกัดเคร่งมาตรการป้องกันโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site เพื่อป้องกันการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนสังกัด กทม. ที่จัดการเรียนการสอน On-site ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน ปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1. Distancing เว้นระยะห่าง 2. Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย 3. Hand washing ล้างมือ 4. Testing คัดกรองวัดไข้ 5. Reducing ลดการแออัด และ 6. Cleaning ทำความสะอาด

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย 1. Self-care ดูแลตนเอง 2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5. Check สำรวจตรวจสอบ และ 6. Quarantine กักกันตัวเอง

รวมทั้งแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ

4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ และ 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ขณะเดียวกันได้ดำเนินมาตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยสุ่มตรวจนักเรียน 15% ของนักเรียนทั้งหมดแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

รวมทั้งให้โรงเรียนในสังกัด กทม. รายงานผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK และการตรวจคัดกรองของนักเรียน โดยกรณีตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงเรียน นักเรียนมีผล ATK เป็นบวก ให้โรงเรียนรายงานผลตรวจผ่านระบบ BEMIS (Bangkok Education Management lnformation System)

ส่วนกรณีนักเรียนตรวจคัดกรองโควิด-19 นอกเหนือจากที่โรงเรียน เช่น คัดกรองจากสถานพยาบาล คัดกรองในชุมชน คัดกรองที่บ้าน คัดกรองด้วยตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นๆ หากนักเรียนมีผล ATK เป็นบวก ให้โรงเรียนรายงานผลผ่าน Google Form เป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ ยังได้ประสานหน่วยงานที่ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 96.69% และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้รับวัคซีนแล้ว 94.01%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ