โฆษกศาลยุติธรรม เปิดผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิใน 3 ชั้นศาล

ข่าวทั่วไป Wednesday March 16, 2022 14:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

โฆษกศาลยุติธรรม เปิดผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิใน 3 ชั้นศาล

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ใน 3 ชั้นศาล แทน ก.ต.ชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 36 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบัตรลงคะแนนจากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนี้

  • ชั้นศาลฎีกา จำนวน 173 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 175 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 98.86)
  • ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 884 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 994 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 88.93)
  • ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 3,047 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3,940 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 77.34)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา จำนวน 6 คน ได้แก่

1) นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา 139 คะแนน

2) นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 123 คะแนน

3) นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 113 คะแนน

4) นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา 113 คะแนน

5) นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในศาลฎีกา 104 คะแนน

6) นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 103 คะแนน

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่

1) นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ 598 คะแนน

2) นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 578 คะแนน

3) นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 528 คะแนน

4) นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 498 คะแนน

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2 คน ได้แก่

1) นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 1,156 คะแนน

2) นายณรัช อิ่มสุขศรี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง 1,047 คะแนน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ