ครม. เห็นชอบร่างเอกสารเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐาน-คำมั่นโดยสมัครใจของไทย

ข่าวทั่วไป Tuesday May 17, 2022 17:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทย ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ในเวทีการประชุมของสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เพื่อทบทวนข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการโยกฐานถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ต้องมีการจัดเวทีทวบทวนทุกๆ 4 ปี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำ GCM ไปปฏิบัติ ซึ่งเวทีการทบทวนครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 17-20 พ.ค. 65 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สำหรับสาระสำคัญของร่างปฏิญญาความคืบหน้าฯ นั้น จะเป็นการยืนยันความสำคัญของหลักการและวัตถุประสงค์ของข้อตกลง GCM และสะท้อนความคืบหน้า ความท้าทาย ช่องว่าง และข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามข้อตกลง อาทิ การต่อยอดการดำเนินการ และแนวปฏิบัติที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและวัคซีน การเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิสตรี และเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ การสร้างช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐาน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ความเปราะบางอื่นๆ

ทั้งนี้ มีการดำเนินการในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลด้านสิทธิและพันธกรณีแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การยอมรับการพิสูจน์อัตลักษณ์ทางกฎหมาย การยอมรับทักษะและวุฒิการศึกษา การลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับประเทศต้นทาง การบูรณาการการโยกย้ายถิ่นฐานในแผนพัฒนาระดับชาติและกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศ การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และการสนับสนุนการเงินแก่ Migration Multi-Partner Trust Fund

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างคำมั่นโดยสมัครใจของประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการตาม GCM ได้แก่ 1. ให้บุตรของผู้โยกย้ายถิ่นฐานทุกคนที่เกิดในประเทศไทยได้รับการจดสูติบัตร 2. พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่างๆ มากขึ้น 3. นำมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีของสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และขจัดการเลือกปฏิบัติ และตีตราผู้โยกย้ายถิ่นฐาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ