รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand หวังลดสูญเสียทรัพยากร

ข่าวทั่วไป Thursday June 30, 2022 11:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (Thailand Safe@Work 2022) ระบุว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศตาม Roadmap ที่วางไว้ โดยรัฐบาลเร่งรัดแก้ไขและคลี่คลายปัญหาด้านแรงงานได้หลายเรื่อง เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานเพื่อนบ้าน ตลอดจนนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน นำแรงงานที่ขาดแคลนเข้ามาโดยถูกกฎหมาย แต่ต้องดูแลและให้สิทธิแรงงานอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม การอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะขับเคลื่อนได้ก็มาจากแรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในภาคการผลิต และขอให้ทุกคนช่วยกันยกระดับแรงงานให้มีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมการป้องกันอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นมาทุกกิจกรรม

ปัจจุบันสถิติอุบัติเหตุในการทำงานยังอยู่ระดับที่สูง แต่จำนวนการเสียชีวิตลดน้อยลง โดยต้องลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ซึ่งทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ นอกจากความสูญเสียที่ประมาณค่ากันเป็นตัวเงิน หรือยอดตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว ยังมีความสูญเสียอยู่เบื้องหลังที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินได้ ขณะที่ชีวิตของคนในครอบครัวที่ต้องเสียขวัญกำลังใจ จนเป็นปัญหาของสังคมตามมา จึงต้องช่วยกันป้องกันปัญหาเหล่านี้

สำหรับนโยบาย "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" เป็น มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เห็นชอบเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อยากให้ผู้ใช้แรงงานมากกว่า 37 ล้านคน มีความสุขในการทำงาน ได้รับความปลอดภัยในการทำงาน เพราะทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศ และเป็นคนที่มีค่าที่สุดในครอบครัวในฐานะผู้นำครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า องค์ประกอบที่ทำให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน คือ ความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของผู้ประกอบการและลูกจ้าง

ทั้งนี้ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบาย "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ