บิ๊กป้อม ประชุมคกก.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ข่าวทั่วไป Monday July 25, 2022 14:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บิ๊กป้อม ประชุมคกก.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน โดยมีการพิจารณาเสนอโครงการของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมาตรา 26(3) จำนวน 2 โครงการ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอ ได้แก่

1) โครงการสู่การพัฒนาการวิเคราะห์ภูมิภาคอาเซียน : การพัฒนาแบบจำลอง MODEST เพื่อวัดผลกระทบของดิจิทัลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และข้อเสนอเชิงนโยบาย

2) โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) ระยะที่ 2 และได้เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุนฯ ที่มีคำของบเกินกว่า 10 ล้านบาท ตามมาตรา 26(1) และ(2) จำนวน 8 โครงการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์โครงการ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับขอให้ทุกโครงการที่เสนอของบประมาณ จะต้องให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดชัดเจน และเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการให้ทุนสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 และนโยบายการให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ คณะกรรมการกองทุนฯ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน จะต้องเร่งดำเนินการต่อโครงการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ตามกรอบเวลาและจะต้องมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ