ศาล รธน.รับวินิจฉัยคำร้องกรณีออก พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ขัดรธน.หรือไม่

ข่าวการเมือง Wednesday September 18, 2019 16:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 ว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 142 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยประเด็นดังเล่าว ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ส.ส.จนวน 57 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เนื่องจากมช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น ส.ส.กระทำการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฎิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1)

คำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนุญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ