"วรวิทย์ กังศศิเทียม"ได้รับเลือกนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ข่าวการเมือง Thursday March 5, 2020 14:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้มีมติเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป

อนึ่ง วุฒิสภา ในคราวการประชุมครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ได้มีมติเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และ (5) ประกอบ มาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1)นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม(2)นายวิรุฬห์ แสงเทียน (3) นายจิรนิติ หะวานนท์ และ (4) นายนภดล เทพพิทักษ์ และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 คน ดังกล่าวประชุมร่วมกับ (1)นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2)นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (3)นายปัญญา อุดชาชน และ (4) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ