ครม.สัญจร พิจารณาโครงการกลุ่ม 6 จ.อันดามัน/พลังงาน เสนอกู้ 2 หมื่นลบ.

ข่าวการเมือง Tuesday November 16, 2021 10:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีวาระที่สำคัญที่ครม.สัญจร เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการ ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ระนอง และสตูล)

สำหรับโครงการสำคัญที่จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการรถไฟรางเบา 3.45 หมื่นล้านบาท จังหวัดภูเก็ต, โครงการท่าอากาศยานสตูล 4,133 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ จังหวัดพังงา, โครงการชุดลอกร่องน้ำกันตัง จังหวัดตรัง, โครงการพัฒนาท่าเรือสำราญเกาะคอเขา, โครงการพัฒนาร่องน้ำเศรษฐกิจในจังหวัดสตูล, โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ 691 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) งบประมาณ 35 ล้านบาท, โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยว (Festival) และกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว (Sports Event) เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 2565-2567 งบประมาณ 31 ล้านบาท, โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล งบประมาณ 591 ล้านบาท และโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงา (ภูเก็ต พังงา กระบี่) อย่างยั่งยืน (2566-2570) (Andaman Sustainable Fisheries Development Project, 2022-2026) (บ่อปลายักษ์) งบประมาณ 892 ล้านบาท เป็นต้น

  • กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน เสนอขออนุมัติกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2562 เพื่อนำไปรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมัน
  • กระทรวงการคลัง เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ทำการ และที่พักเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา
  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอพิจารณาการจัดงาน Expo ที่จังหวัดภูเก็ตขอเป็นเจ้าภาพ และการต่อยอดศูนย์เมดิคอลฮับ หรือศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต
  • กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ?
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ