ครม.พิจารณาร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี/เพิ่มงบลงทุนระบบส่งไฟฟ้าภาคตอ.

ข่าวการเมือง Tuesday April 12, 2022 10:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการ และตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าร่วม ส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน เนื่องจากติดภารกิจ

โดยนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) สรงน้ำพระพุทธรูป และเปิดโอกาสให้ครม.และตัวแทนข้าราชการ หน่วยงานต่างๆในทำเนียบฯ รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทำบุญในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุม ครม. นัดส่งท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีการหารือถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชน รวมถึงมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งหลังสงกรานต์

ส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ ได้แก่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ถูกให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เนื่องจากทำผิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 หรือ 22 พ.ค. 65

กระทรวงพลังงาน จะเสนอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3

กระทรวงการคลัง เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

กระทรวงพาณิชย์ เสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2565)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างไทยกับจีน

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล พ.ศ. ....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถาน เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี อำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ