ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เตรียมถกกม.ลูกเคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์

ข่าวการเมือง Tuesday July 5, 2022 09:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ จะมีเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ...., ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....

นอกจากนี้ยังมีเรื่องด่วนจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43) , ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (เพิ่มมาตรา 25 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 เพิ่มมาตรา 29/1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 48) , ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสอง) , ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272) และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120)

โดยประเด็นร้อนที่จะมีการพิจารณาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ จำนวน 100 คนว่าจะใช้สูตรหารด้วย 100 หรือหารด้วย 500 ซึ่งมีกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งที่เป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล, ส.ส.ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา สงวนคำแปรญัตติไว้กว่า 10 ราย

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวันนี้จะเริ่มด้วยการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะมีการพิจารณาวาระอื่นต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ