ครม. ถกแผนรับมือกับวิกฤตพลังงาน/เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ชงเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม

ข่าวการเมือง Tuesday July 5, 2022 09:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยวันนี้ต้องติดตามการพิจารณาแผนรับมือกับวิกฤตพลังงาน หลังวานนี้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เสนอตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ 2.คณะกรรมการเฉพาะกิจ บริหารติดตาม วิเคราะห์ผลกระทบในอนาคต

สำหรับ วาระการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

  • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 และเสนอการขออนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570
  • กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3
  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามกระบวนการ Call Center และ Hybrid Scam และเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ
  • กระทรวงพลังงาน เสนอเรื่องที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 และขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าชธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ฉบับแก้ไข

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมครม. วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2565 และนางสายสม วงษาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี "6 ทศวรรษ พัฒนาดาวน์"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ