ครม.พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายขรก.มหาดไทย จับตาพิจารณาวันหยุดพิเศษเดือนพ.ย.

ข่าวการเมือง Tuesday August 9, 2022 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งต้องติดตามว่าในที่ประชุม ครม.จะหารือกรณีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 65 อย่างไร หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เลื่อนประกาศค่า FT งวดดังกล่าวมา 2 ครั้งแล้ว จากเดิมที่ต้องประกาศในวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากมีการปรับขึ้นค่า FT ตามที่ กกพ.เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ จะทำให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเป็น 4.72 บาท/ยูนิต ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก และย่อมกระทบต่อทั้งประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง ต้องติดตามว่ารัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจ มีดังนี้

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ จำนวน 34 ตำแหน่ง
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลีย ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี และร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ.2565-2570), ร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายเดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือ ประเภท 5 หรือ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือ ประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ?.
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอชื่อตั้งตั้งนายธนะ ดวงรัตน์ และนายวีระพันธุ์ วัชรทิตย์ เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร, รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM BANK
 • กระทรวงแรงงาน รายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564
 • คณะกรรมการการใช้จ่ายภาครัฐ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566-2570 และสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก, รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา, รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 /2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566 - 2570, รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565 เรื่องสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เสนอขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร, เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (ม.ค. - มี.ค. 65) พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน และความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565

นอกจากนี้ ติดตามการเสนอเพิ่มวันหยุดพิเศษในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ