(เพิ่มเติม) พาณิชย์ ส่งข้อมูลทางบัญชีของอคส.-อ.ต.ก. ให้สตง.ตรวจสอบหลังพบมีข้อร้องเรียนระบายข้าวในสต็อกรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Friday August 3, 2018 16:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า ตามที่มีการเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบกรณีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังติดค้างอยู่ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไม่สามารถนำออกมาระบายได้ เพราะมีข้าวหายไปจากบัญชีการตรวจนับเป็นจำนวนมากนั้น

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาระบายข้าว ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มาบริหารจัดการข้าวที่มีอยู่ในสต็อกของรัฐที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเริ่มจากการตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้าวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

จากข้อมูลที่ อคส. และ อ.ต.ก.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาข้าวในสต็อกของรัฐตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ได้รายงานตัวเลขทางบัญชี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีปริมาณรวม 18.70 ล้านตัน โดยมีผลการตรวจสอบด้านปริมาณและคุณภาพข้าวทั้งสิ้น 17.76 ล้านตัน ซึ่งใช้เป็นบัญชีตั้งต้นของการระบายข้าวในสต็อกของรัฐของรัฐบาลปัจจุบัน

"พบว่ามีตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ปริมาณ 0.94 ล้านตัน คณะกรรมการ นบข.จึงได้มอบหมายให้ อคส. และ อ.ต.ก.ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณข้าว 0.94 ล้านตัน เพื่อให้ได้ปริมาณข้าวที่เป็นข้อยุติสุดท้าย ก่อนพิจารณานำออกมาระบาย เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐต่อไป" อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว

นายอดุลย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ นบข. และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของ อคส. และ อ.ต.ก. มาเป็นระยะ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ และรัดกุม คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจึงได้ส่งข้อมูลที่ได้รับรายงานจาก อคส. และ อ.ต.ก. ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของทุกฝ่าย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจะได้ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อไป

"หลังจากนี้ สตง. จะตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีของ อคส. และอ.ต.ก. ที่เป็นผู้ดูแลข้าวสารของรัฐบาล เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณข้าวที่ขาดหายทางบัญชี0.94 ล้านตัน โดยกำหนดว่าจะต้องรายงานผลครั้งแรกให้กรมฯทราบภายในสิ้นเดือนก.ย.61 จากนั้น กรมฯจะนำผลรายงานให้ นบข. รับทราบต่อไป หากผลการตรวจสอบ พบว่า ข้าวหายไปจริง ต้องมีการไล่เบี้ยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้าว คือ อคส. และอ.ต.ก. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ก็ต้องไปไล่เบี้ยต่อกับคู่สัญญา ทั้งคลังสินค้าที่อคส. และอ.ต.ก. เช่าเพื่อฝากเก็บข้าวรัฐ เจ้าของโรงสี เป็นต้น"

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการทำงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงขอให้สาธารณชนมั่นใจและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือมีผู้เข้าไปมีส่วนร่วม ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

นายอดุลย์ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า ยังคงมีความต้องการซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คึกคักมากนัก เพราะผู้ซื้อยังรอดูสถานการณ์ข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด แต่ภาพรวมยังส่งออกได้ดี คาดว่า ทั้งปีนี้ น่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน โดยปริมาณการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 ส.ค.61 อยู่ที่ 6.4 ล้านตัน ลดลง 0.17% มูลค่า 3,266 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.97% แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น โดยราคาข้าวหอมมะลิเก่า 1,153 เหรียญฯ/ตัน ข้าวหอมมะลิใหม่ 1,122 เหรียญฯ/ตัน ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 399 เหรียญฯ/ตัน ข้าวขาว 10% อยู่ที่ 396 เหรียญฯ/ตัน เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ