ACT ยื่นจม.เปิดผนึกถึงผู้ว่ากทม. เสนอ 7 แนวทางปฏิรูประบบยื่นขอใบอนุญาตสร้างบ้านและอาคาร ตัดตอนเรียกรับสินบน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 28, 2019 11:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึงพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง เรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปฏิรูประบบการยื่นขอใบอนุญาตสร้างบ้านและอาคาร

โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า จากรายงานผลการศึกษาล่าสุดเรื่อง รูปแบบการทุจริต กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่ทำการศึกษาช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2561 ระบุว่ามีกระบวนการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมบ้านและอาคาร ตั้งแต่ก่อนการยื่นขอใบอนุญาต ที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจรับ หรือไม่รับเรื่อง / ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง / และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สอดคล้องกับข้อมูลจากการจัดการเสวนา "ใบอนุญาตก่อสร้าง ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ" ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สะท้อนว่า การไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่เรียกไปพูดคุยเพื่อต่อรองเรื่อง "การแบ่งปันรายได้" โดยทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ไม่มีมาตรฐานการอนุญาตอนุมัติที่ชัดเจนให้ถือปฏิบัติ แต่หากไม่อยากรอนานก็ต้องจ่ายเงิน ที่เรียกกันว่า "ค่าน้ำร้อนน้ำชา" หรือ "ค่าเสียเวลา"

ผลของพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาเหล่านี้ สร้างความเสื่อมเสียต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร และเสื่อมเสียต่อเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะมันคือภาระที่ยุ่งยาก สิ้นเปลืองของประชาชน ขณะที่เงินสินบนจำนวนมาก กลายเป็นต้นทุนที่ทำให้บ้านและคอนโดมิเนียมมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดการก่อสร้างที่อันตรายและเอาเปรียบสังคมตามที่ปรากฎเป็นข่าว เช่น เครนก่อสร้าง หรืออาคารถล่ม มลภาวะจากฝุ่นละออง การก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ เป็นต้น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงขอเสนอแนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานการยื่นขอใบอนุญาตสร้างบ้านและอาคาร รวมทั้งพฤติกรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ปฏิรูปการบริการประชาชน ในการยื่นขอใบอนุญาตสร้างบ้านสร้างอาคาร ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาใบอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงการให้บริการประชาชนเมื่อไปติดต่อทำเรื่องขออนุญาตต่างๆ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

2. นำหลักการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือยื่นแจ้งฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ e-Permit มาใช้อันจะมีผลทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ หรือยื่นแจ้งไม่สามารถกระทำได้

3. กำหนดระยะเวลาในการอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ชัดเจน หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาให้แจ้งสาเหตุแห่งความล่าช้า

4. ให้มีหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ "Third parties" หรือ "Out Source" เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองแบบแปลนในขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง หรือต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และปิดโอกาสใช้อำนาจส่อไปในทางทุจริต

5. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือกับสภาสถาปนิก และสภาวิศวกร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตที่สะดวกรัดกุม ไม่เปิดโอกาสให้เรียกรับเงินได้

6. บังคับใช้กฎหมาย และเอาผิดอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดการเลี่ยงกฎหมาย

7. ให้จัดตั้ง One Stop Service เพื่อให้การทำงานต่างๆ รวดเร็วขึ้นตามที่ภาคเอกชนเสนอ เพื่อปลดล็อคสินบน และลดปัญหาการก่อสร้างไม่ปลอดภัย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ มุ่งสนับสนุนให้เกิดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หวังว่ากรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และคนกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งไดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบงานบริการประชาชนและพฤติกรรมของข้าราชการ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นว่าเป็นองค์กรแบบอย่างในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตมิชอบของประเทศตลอดไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ