พาณิชย์ เปิดให้บริการขอหนังสือรับรอง-รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่าน DBD e-Service ช่องทางเดียวเท่านั้น มีผล 20 เม.ย.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday April 14, 2020 11:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ...สู้โควิด-19" ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอก ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกันของคนจำนวนมาก เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง กรมฯ จึงได้ออกประกาศฯ ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลให้ดำเนินการผ่านระบบ DBD e-Service เพียงช่องทางเดียว

ดังนี้ การให้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ส่วนกลาง) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 ให้ขอรับบริการได้เฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Service) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เท่านั้น โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-Service นั้น มีการให้บริการ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

ช่องทางที่ 1 บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Certificate File ดำเนินการง่ายๆ 7 ขั้นตอน คือ

1.1 ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ

1.2 เลือกบริการและช่องทางการรับเอกสาร

1.3 ชำระค่าธรรมเนียม (200 บาท/ฉบับ) ผ่าน ATM / Internet Banking / เคาน์เตอร์ธนาคาร

1.4 นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

1.5 นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน

1.6 สร้างไฟล์เอกสาร/ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-Service และมีอีเมลแจ้งเตือนการรับเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

1.7 ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ

ช่องทางที่ 2 ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร หรือ e-Certificate จากธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการ 10 แห่ง ครอบคลุมกว่า 3,837 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต ออมสิน เกียรตินาคิน กรุงศรีอยุธยา มิซูโฮ และทหารไทย โดยสามารถดำเนินการขอรับบริการ e-Certificate ผ่านธนาคาร 2 วิธี คือ

2.1 ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ พร้อมรับเอกสารและใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ

2.2 ขอรับบริการที่ธนาคาร โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ชำระเงิน และรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ ธนาคารสาขาที่ขอรับบริการ

ช่องทางที่ 3 รับเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยผู้ขอรับบริการดำเนินการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และดำเนินการตามขั้นตอน โดยหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่บ้าน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ