ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 1, 2020 16:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ ลักษณะ ราคา และรายละเอียดของบัตรภาษี ซึ่งเป็นการกำหนดให้บัตรภาษีมีแบบ ลักษณะ ราคา และรายละเอียดเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่กำหนดในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation :DTC) ของกรมศุลกากร เพื่อใช้แทนบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ชำระเงินค่าภาษีอากร เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้กำหนดให้บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อและเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร, เลขที่บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์, จำนวนเงินชดเชยค่าภาษีอากร, วันที่ออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์, วันที่บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ และรายละเอียดอื่นตามที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

อย่างไรก็ตาม กำหนดให้บัตรภาษีที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ ผู้มีชื่อในบัตรภาษีอาจยื่นความจำนงขอเปลี่ยนเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรพ.ศ.2524 มาตรา 18 บัญญัติให้กรมศุลกากรจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นบัตรภาษี เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยนำไปชำระเงินค่าภาษีอากร ดังต่อไปนี้คือ 1.ภาษีอากรที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิตจัดเก็บ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยมีหน้าที่ต้องเสีย 2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยมีหน้าที่ต้องนำส่งตามประมวลรัษฎากร 3.ภาษีอากรที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิตจัดเก็บแทนราชการส่วนท้องถิ่น 4. ภาษีอากรอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยเงินภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรเห็นสมควรให้นำบัตรภาษีไปชำระได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ