บอร์ด DES เคาะแผน AI แห่งชาติตั้งเป้าสร้างธุรกิจ 700 ราย-บุคลากร 7 แสนคนใน 7 ปี

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 14, 2021 14:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานขาวจากทำเนีนยบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอีเอส) โดยที่ประชุมนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564-2570) แบ่งเป็น ชุดโครงการระยะเร่งด่วน ดำเนินการภายใน 2 ปี (พ.ศ.2564-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) มีเป้าหมายเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังคน ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพประชาชน

สำหรับโครงการระยะเร่งด่วนที่จะดำเนินการช่วง 2 ปีนี้ มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมกำลังคนด้าน AI ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้นำร่องใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.ด้านการแพทย์และสุขภาวะ 2.การเกษตรและอาหาร และ 3.การใช้งานและบริการภาครัฐ

โดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับ ทั้งในส่วนของกำลังคนที่ผลิตได้จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อให้ AI สามารถช่วยยกระดับมูลค่าของธุรกิจ หรือบริการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ตามแผนงาน 7 ปี ว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีศักยภาพตามสาขาความต้องการด้าน AI เพิ่มขึ้น 20% ต่อปี หรือประมาณ 7 แสนคนใน 7 ปี เกิดการลงทุนด้าน AI ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี หรือ 3 หมื่นรายใน 7 ปี เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 700 ราย ใน 7 ปี ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

ด้าน น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สิน อุปกรณ์ และโครงข่ายฯ รวมถึงระบบควบคุมส่วนกลางภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย NT จะต้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในราคาถูก รวมทั้งบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งกระทรวงดีอีเอส โดย NT จะร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ดีอีเอส ได้วางโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมไว้แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงมอบนโยบายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุมวันนี้ ในเรื่องโครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ขอให้ NT และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมมือกันช่วยกันรับผิดชอบดูแล และฝากในเรื่องของการกำกับดูแลการนำ free wi-fi ไปใช้ทางที่ผิด ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการจับกุมได้ แต่ก็มีกระทำผิดซ้ำ โดยจะได้มีการพิจารณาเสนอปรับปรุงกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ