ZoomIn: สายการบินหยุดบินในประเทศชั่วคราวหลัง กพท.สั่งห้ามเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 20, 2021 13:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดหนักเพิ่มขึ้น จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุหมื่นคน/วัน ศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงออกคำสั่งขยายล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม งวดเป็น 13 จังหวัด ซึ่งรวมกรุงเทพฯ และกำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ระหว่างเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

และต่อมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศใน เส้นทางบินภายในประเทศ (Domestic Flight) ไม่ให้ทำการบินเข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง เข้ม) มีผลตั้งแต่ 21 ก.ค.64 ส่งผลต่อสายการบินไม่สามารถทำการบินรับส่งผู้โดยสารได้

สายการบินที่มีเส้นทางบินในประเทศ ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ สายการ บินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท ต่างประกาศหยุดบินเป็นการชั่วคราว ซึ่งแต่ละสายการบินมีระยะ เวลาไม่เหมือนกัน ดังนี้

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย ระงับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว ตั้งแต่ 12 ก.ค.-31 ก.ค. 64 ทั้งนี้
สายการบิน มีแผนจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
 • สายการบินนกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินที่บินเข้า/ออก สนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ในวันที่ 21-31 ก.ค. 64
โดยสายการบินกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว และจะแจ้งให้กับผู้โดยสารทราบอีกครั้ง
 • สายการบินไทยสมายล์ หยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 21 ก.ค.- 3 ส.
ค.64 สำหรับเส้นทางภูเก็ต และหาดใหญ่ สายการบินจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 20 ก.ค. 64 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกการให้บริการบางเที่ยวบินในเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) เป็นการชั่ว
คราว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 64 เป็นต้นไป รวมทั้งเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการในเส้นทางบินต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ -
เชียงใหม่ (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ - สุโขทัย (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ -
ลำปาง (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ) ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคมศกนี้ ออกไปเป็นการชั่ว
คราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนเที่ยวบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เที่ยวบินในเส้น ทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน และ เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และ อาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน

 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ หยุดให้บริการเส้นทางบินในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.-3 ส.ค. 64 โดยสายการบินไทย
ไลอ้อน แอร์ จะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ท งดบริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว ระหว่าง 21 ก.ค.- 1 ส.ค. 64
สายการบิน          การให้บริการ	     วันที่	        หมายเหตุ
ไทยแอร์เอเชีย     งดบริการเส้นทางบินภายในประเทศ  12 -31 ก.ค. 64   มีแผนจะกลับมา 1 ส.ค.64

ไทยสมายล์       งดบริการเส้นทางบินภายในประเทศ  21 ก.ค.-3 ส.ค.64  ภูเก็ต, หาดใหญ่เปิดถึง 20 ก.ค.64

นกแอร์        งดบริการเส้นทางบินภายในประเทศ  21 -31 ก.ค.64   กำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทาง
                                   ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

บางกอกแอร์เวยส์    งดบินเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย    ตั้งแต่ 21 ก.ค. 64  เลื่อนเปิดบริการเส้นทางบินจาก
                                   กำหนดเปิด 1 ส.ค.64 ได้แก่
                                   กรุงเทพ-เชียงใหม่
                                   กรุงเทพ-ภูเก็ต
                                   กรุงเทพ-สุโขทัย
                                   กรุงเทพ-ลำปาง
                                   กรุงเทพ-ตราด
           เส้นทางสมุย -ภูเก็ต เปิดบริการปกติ    -
           เส้นทางกรุงเทพ-สมุย         -       เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารที่ต่อ
                                   เครื่องจากต่างประเทศ วันละ3 เที่ยวบิน

ไทยไลอ้อนแอร์    งดบริการเส้นทางบินภายในประเทศ  21 ก.ค.- 3 ส.ค.64   -

ไทยเวียดเจ็ท 	  งดบริการเส้นทางบินภายในประเทศ  21 ก.ค.- 1 ส.ค. 64   -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ