ครม.เห็นชอบร่างความตกลงฉบับใหม่ไทย-แคนาดา ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 4, 2022 14:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบบันทึกข้อตกลงระหว่างไทย-แคนาดา และให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฉบับใหม่ระหว่างรัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลไทยว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ โดยร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ แนะนำและสอดคล้องกับร่างความตกลงฯ ฉบับมาตรฐานไทย โดยมีการปรับปรุง เช่น ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่าย ในการตรวจสอบอากาศยานและเอกสารต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน คู่ภาคีจะรับรองว่ามีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอากาศยานที่เพียงพอ และจะให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่จำเป็นต่อกัน เพื่อป้องกันการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย และการคุกคามอื่นใดต่อการรักษาความปลอดภัยของการบินพลเรือน รวมถึงให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของแต่ละฝ่ายสามารถประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการอากาศยานของอีกฝ่ายหนึ่งได้

ส่วนเรื่องราคา และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งนั้น สายการบินที่กำหนดสามารถกำหนดราคาค่าขนส่งตามบริการที่ได้ตกลงกัน ซึ่งจะเป็นไปตามกลไกตลาด โดยไม่ต้องยื่นราคาค่าขนส่งต่อเจ้าหน้าที่การเดินอากาศ เว้นแต่มีการร้องขอให้เปิดเผยการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาค่าขนส่งแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศ

สำหรับการใช้ท่าอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินและบริการ ให้สายการบินของภาคีอีกฝ่ายใช้ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการเดินอากาศ การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนการมีผลบังคับใช้ของความตกลงฯ ฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ของหนังสือทางการทูตฉบับสุดท้าย ซึ่งคู่ภาคีได้แจ้งระหว่างกันไว้ว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการภายในที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ความตกลงฯ ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว และจะมีผลให้ความตกลงฯฉบับเดิมสิ้นสุดลง

ขณะที่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงข้อบท และสิทธิการบินต่างๆ ตามความตกลงฯ ฉบับใหม่ และบันทึกข้อตกลงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถขยายบริการและเครือข่ายการบินเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสายการบินในการวางแผนการให้บริการ เป็นการส่งเสริมการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า และบริการระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ