คมนาคมเร่งเตรียมความพร้อมเปิดบริการสนามบินเบตง, NOK ขอประกันที่นั่ง 75%

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday January 22, 2022 14:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คมนาคมเร่งเตรียมความพร้อมเปิดบริการสนามบินเบตง, NOK ขอประกันที่นั่ง 75%

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงในด้านกายภาพ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร และความพร้อมของหน่วยงานกำกับดูแลในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ รวมทั้ง ความพร้อมของสายการบินนกแอร์ในการให้บริการแก่ประชาชน

โดยที่ประชุมสรุปดังนี้ 1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)ได้แจ้งให้มีที่ประชุมทราบว่า การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตง คาดว่าจะสามารถออกใบรับรองฯ ให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2565 และที่ผ่านมาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเส้นทางบิน กรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์ (NOK) เรียบร้อยแล้ว

2. สายการบินนกแอร์ยืนยันความพร้อม ที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการประกันที่นั่ง ร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้จังหวัดยะลา จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด และให้เกิดความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นในส่วนของการประกันที่นั่งว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ภาครัฐจะสนับสนุน ผลักดันกิจกรรมในการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียม อย่างเต็มที่ โดยจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานในการประสานระหว่างสายการบินนกแอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป อย่างไรก็ดี สายการบินนกแอร์ จะพยายามเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ