รมว.คมนาคม เร่งเครื่องรฟท.ฟื้นฟู สั่งทำ Action Plan ให้ชัดเจน-เร่งหารายได้เพิ่ม

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 5, 2022 12:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีข้อสั่งการให้การรถไฟฯ ทำแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ชัดเจนเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของการรถไฟฯ และให้จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานจากยุทธศาสตร์ข้างต้นที่สามารถดำเนินงานได้ทันที เช่น การจัดสรรเส้นทางการเดินรถไฟให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดึงเอกชนมาร่วมลงทุนให้การรถไฟฯ ให้ความสำคัญในประเด็นการโอนสัญญาและสิทธิในที่ดินให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการจัดทำแผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำข้อมูลเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการเพิ่มรถจักรและล้อเลื่อนเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และทำให้การใช้โครงข่ายทางรางเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ารายงานการดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟฯ ซึ่งได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 66 - 70 (แผนฟื้นฟู) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน (Enhance Competitive Advantage)

2. พลิกฟื้นธุรกิจหลัก (Core Business Turnaround)

3. พัฒนาและสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง (Non-core Business Enhancement)

4. ปรับรูปแบบธุรกิจสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบราง (Become Platform Provider)

5. ปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู (Organizational Reform)

6. พัฒนาระบบรางด้วย BCG Model (BCG Model Incorporation)

พร้อมกันนี้ การรถไฟฯ ได้รายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานปัจจุบันของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดหารถจักรและล้อเลื่อน 2.การโอนสัญญาและสิทธิในที่ดินให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด 3. การเพิ่มพันธกิจของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ