คมนาคม ได้รับจัดสรรงบปี 66 เกือบ 2.3 แสนลบ. กรมทางหลวง รับงบลงทุนมากสุด

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 7, 2022 17:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2566 จำนวน 228,930.28 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 27,419.32 ล้านบาท (11.98%) รายจ่ายลงทุน จำนวน 201,510.96 ล้านบาท (8.02%) โดยมี 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ จาก 12 รัฐวิสาหกิจ ที่มีการใช้งบแผ่นดิน ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) และ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 208,455.23 ล้านบาท

โดยงบประมาณแผ่นดินปี 2566 จำนวน 228,930.28 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 1.งบรายการปีเดียว จำนวน 80,360.11 ล้านบาท (39.88%) 2. งบผูกพันเดิม จำนวน 58,013.85 ล้านบาท (28.79%) 3. งบผูกพันใหม่ จำนวน 12,981.22 ล้านบาท (6.40%) 4. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 24,305.38 ล้านบาท (12.06%) 5.งานดำเนินการเอง จำนวน 14,175.84 ล้านบาท (7.03%)

6.อื่นๆ จำนวน 11,764.57 ล้านบาท (5.84%) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง วงเงิน 3,739.95 ล้านบาท(รฟท.) ,ชำระคืนเงินต้น รฟท. วงเงิน 4,351.72 ล้านบาท รฟม.วงเงิน2,667.92 ล้านบาท ,รายการที่เบิกจ่ายในลักษณะประจำ (ค่าใช้จ่ายประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรณีส่วนรวมของประชาชน เป็นต้น) วงเงิน 1,004.98 ล้านบาท

โดยส่วนราชการ 8 หน่วย ได้รับงบลงทุนรวม 168,746.94 ล้านบาท กรมทางหลวง (ทล.) ได้รับมากที่สุด จำนวน 113,464.41 ล้านบาท รองลงมาคือกรมทางหลวงชนบท (ทช.)ได้รับจำนวน 45,583.25 ล้านบาท และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้รับจำนวน 4,761.01 ล้านบาท

ด้านรายจ่ายประจำ ส่วนราชการ 8 หน่วย ได้รับจำนวน 11,565.98 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงได้รับมากที่สุด จำนวน 5,352.22 ล้านบาท กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รับจำนวน 2,638.50 ล้านบาท และ กรมทางหลวงชนบท ได้รับจำนวน 1,525.66 ล้านบาท

สำหรับ 5 รัฐวิสาหกิจ ได้รับงบลงทุนรวม 32,764.02 ล้านบาท โดยรฟม.ได้รับมากที่สุด จำนวน 17,042.87 ล้านบาท รองลงมาคือรฟท. จำนวน 15,535.84 ล้านบาท ด้านรายจ่ายประจำ 5 รัฐวิสาหกิจ ได้รับจัดสรรจำนวน 15,853.35 ล้านบาท โดยรฟท.ได้รับมากสุด 7,191.54 ล้านบาท รองลงมาคือรฟม. จำนวน 4,481.92 ล้านบาท และขสมก.จำนวน 4,074.13 ล้านบาท

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 ได้ให้หน่วยงานจัดทำแผนการลงนามในสัญญา โดยรายการปีเดียวให้ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 65 และรายการผูกพันใหม่ให้ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 พร้อมทั้งจัดทำแผนการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อสามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ