รมต. MSME เอเปค เตรียมถกแนวทางฟื้นฟู SME สู่ยุคดิจิทัล-BCG Model

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 8, 2022 15:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 9-10 ก.ย. 65 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน จะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต

โดยการประชุมฯ จะเป็นการหารือระดับนโยบายด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง "การฟื้นตัวโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprise: MSME) ในเอเปค ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง

"รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ MSME จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจของเอเปค จะร่วมหารือกันในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ MSME ในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ MSME ของสมาชิกเอเปคสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีศักยภาพในการปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายในบริบทโลกยุคใหม่" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

พร้อมระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 65 เป็นต้นมา สสว. ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Working Group: APEC SMEWG) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้าน MSME ของเอเปค ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนข้อเสนอแนะการฟื้นฟู SME จากโควิด-19 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ 9-10 ก.ย. 65

โดยประเด็นซึ่ง APEC SMEWG ได้เป็นข้อสรุป และจะเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มเอเปคต่อไป มี 4 ด้าน ได้แก่

1. วิธีการส่งเสริมให้ MSME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวดเร็วมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ (Fin Tech)

2. การเข้าถึงตลาด โดยการลดต้นทุนทางการค้า ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคเอกชน

3. ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และ 4) การปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจสีเขียวผ่านห่วงโซ่อุปทานที่จะเน้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่อยู่ในความสนใจของทั่วโลก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ