ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 5 ธ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 6, 2019 07:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/12/2562    186,300   2.08 ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/12/2562    574,000   2.07 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 04/12/2562     30,000  26.75 ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 04/12/2562     70,000  27.00 ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 04/12/2562    100,000  27.25 ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 04/12/2562     10,000   2.98 ขาย
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 04/12/2562     2,700   3.00 ขาย
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/12/2562     10,000   9.65 ซื้อ
S11   นาย วันชัย บุญธรรม         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/12/2562     2,380   7.35 ซื้อ
S11   นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/12/2562     3,155   7.35 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ