ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 ธ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 26, 2019 07:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
SIMAT   นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/12/2562   10,735,000   1.80 ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/12/2562    200,000   2.00 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     10,000   6.95 ซื้อ
TMW    นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     3,000  37.50 ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/12/2562     15,000  26.75 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/12/2562     35,000  27.00 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
PRM    นาย สุรพล มีเสถียร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     70,000   6.75 ซื้อ
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 24/12/2562     16,000   2.98 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 24/12/2562     2,100   3.00 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
UTP    นาย มงคล มังกรกนก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     10,000   9.40 ซื้อ
LPH    นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     20,000   4.78 ซื้อ
LPH    นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     20,000   4.76 ซื้อ
RPH    นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/12/2562     10,000   6.60 ซื้อ
RML    นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     90,000   1.03 ซื้อ
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562    200,000   1.02 ซื้อ
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     70,300   1.01 ซื้อ
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562    200,000   1.03 ซื้อ
KUN    นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     49,000   1.01 ซื้อ
KUN    นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/12/2562    200,000   0.97 ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     82,400   1.01 ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562    200,000   1.03 ซื้อ
SFLEX   นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/12/2562     40,000   3.54 ซื้อ
SPORT   นาย จรูญ วานิชชา          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562   1,233,914   0.16 ขาย
ECF    นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 20/12/2562    200,000   1.41 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ)
ECF    นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/12/2562     20,000   1.40 ซื้อ
ECF    นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/12/2562     90,000   1.34 ซื้อ
APCO   นาง อรุณี วิริยะจิตรา         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 24/12/2562     30,500   3.25 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา)
APCO   นาง อรุณี วิริยะจิตรา         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/12/2562     11,000   3.24 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา)
APCO   นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/12/2562     30,500   3.25 ซื้อ
APCO   นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/12/2562     11,000   3.24 ซื้อ
ADB    นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 23/12/2562     42,400   0.63 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ )
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ