(เพิ่มเติม1) ผถห."วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ" โหวตปลด"ณพ ณรงค์เดช" ส่ง"ประเดช"นั่งกรรมการแทน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 10, 2020 15:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการปลดนายณพ ณรงค์เดช ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 54.9858% และไม่เห็นด้วย 45.0131%

ขณะที่นายณพ กล่าวภายหลังรับทราบมติของผู้ถือหุ้นว่า ขอยอมรับมติของผู้ถือหุ้น และขอฝากให้ผู้ที่มารับตำแหน่งต่อให้แก้ไข เรื่องที่ดินสปก.ที่ยังเป็นปัญหา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

"ขอบคุณทุกท่าน และขอฝากคนที่รับไม้ต่อขอให้ทำบริษัทไปถึงฝัน ผมขอฝากแก้ไขเรื่องที่ดิน และ IPO ด้วยครับ"นายณพ กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นก็ได้ลุกออกจากที่ประชุมทันที

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัท โดยแต่งตั้งให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 56.9638% และไม่เห็นด้วย 43.0361%

ขณะที่นายประเดชได้กล่าวสั้น ๆ ว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจ โดยได้กำหนดนโยบายว่า เรียบง่าย สุจริต ยึดธรรมาภิบาล ประหยัด มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตามก่อนจะมีการลงมติโหวตเรื่องการปลดนายณพ ณรงค์เดช จากการเป็นกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระที่ขอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงความคืบหน้าของผลการสอบสวน กรณีที่มีผู้ถือหุ้นได้ส่งเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblower) เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 เพื่อให้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำงานของทีม Marketing & CSR ของบริษัท และรวมถึงค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมกฎหมาย ว่าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือไม่นั้น

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการเห็นว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่เทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามได้แต่งตั้งที่ปรึกษาบัญชีเพื่อตรวจสอบว่าการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพหรือไม่

ขณะที่นายณพ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ เพราะยังมีภาระต้องชำระคืนหนี้เงินกู้จำนวน 8 พันล้านบาทก่อน ซึ่งปัจจุบันคงเหลือหนี้ในส่วนนี้เพียง 200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถคืนหนี้ได้เร็ว ๆ นี้ และจ่ายปันผลได้

ส่วนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด เพราะยังมีเรื่องคดีความที่อังกฤษ ที่ดินสปก. และความต่อเนื่องของกรรมการและผู้บริหาร แต่ยืนยันว่าคุณสมบัติของบริษัทและตนเองไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านบรรยากาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยนายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นพูดคุยกันด้วยความเข้าใจเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เนื่องจากการเป็นบริษัทจำกัด และต้องลงคณะเสียงโหวตให้มติพิเศษ เช่น การแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ต้องใช้คะแนนเสียง 75% แต่ตอนนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ละฝ่ายมีคะแนนเสียงประมาณ 40% หากรวมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย 20% คะแนนเสียงก็ยังไม่พอ การพูดคุยกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโหวตปลดนายณพ ณรงค์เดช ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทแล้ว นายณพ อดีตรองประธานกรรมการและอดีตประธานกรรมการบริหาร ของ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ได้ออกเอกสารเผยแพร่ ระบุว่า มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยวางรากฐานของบริษัทให้มีการบริหารงานภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ที่มีคณะกรรมการบริษัท ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากำหนดทิศทางดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เติบโตก้าวหน้า ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 8 โครงการ และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้ครบตามสัญญาจำนวน 717 เมกะวัตต์ (MW)

นับตั้งแต่การเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในฐานะผู้บริหาร ได้พยายามแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมา จะโดนกล่าวหาด้วยข้อมูลภายในบริษัทที่เป็นเท็จ เพื่อจุดประสงค์ต้องการดิสเครดิต แต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัท จนสามารถชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเร็วกว่ากำหนดถึง 2 ปี และเตรียมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังชำระเงินกู้งวดสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้

"ผมเคารพมติในที่ประชุม แต่สิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจ คือ ยังไม่ได้ทำตามความตั้งใจสูงสุดที่ต้องการนำพา WEH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่สัญญาไว้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน"นายณพ กล่าว

นายณพ ระบุอีกว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนและผู้ถือหุ้นที่ได้รับฟังความจริงและไม่มีข้อสงสัยใด ๆ กับข่าวลือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และขอให้กำลังใจคณะกรรมการชุดใหม่และผู้บริหารทุกคน เพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัท และนำพาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สมดั่งเจตนารมย์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

สำหรับ WEH เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายใหญ่ของไทย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวม 8 โครงการ ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งทุกโครงการปัจจุบันเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งหมดแล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ