GL แจ้งเริ่มดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์แล้ว

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday January 10, 2021 10:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd ("JTA") ได้ยื่นฟ้อง Group Lease Holdings Pte. Ltd ("GLH") บริษัทย่อยที่บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) ถือหุ้นทั้งหมดต่อศาลสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่า GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันหลอกลวงทำให้ JTA เชื่อว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีกว่าความเป็นจริง จึงตกลงเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ คดีนี้ JTA เรียกร้องให้ GLH จ่ายค่าเสียหายประมาณ 7,183 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และมีคำสั่งใดๆ อันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ JTA ตามที่ศาลเห็นสมควรนั้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์มีคำพิพากษายกฟ้องคำร้องของ JTA ที่ฟ้องจำเลยฐานละเมิดโดยร่วมกันหลอกลวงให้เข้าทำธุรกรรม พร้อมทั้งสั่งให้ JTA ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของจำเลย ซึ่งต่อมา JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์โดยตัดสินให้ GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นบางส่วนจากการลงทุนของ JTA เป็นจำนวน 2,187 ล้านบาท โดยประมาณ 1,527 ล้านบาท (70 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นค่าเสียหายจากมูลหนี้ที่เหลือจากหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ทางบริษัทฯ ออกให้แก่ JTA ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2563

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ได้มีการเริ่มดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์แล้ว บริษัทฯได้ชำระเงินประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (685,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย) ในรูปของการหักกลบลบหนี้กับคดีความที่บริษัทฯ ชนะคดีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งศาลแพ่งในประเทศไทยตัดสินว่า JTA ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชำระเงินตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์จำนวน 37,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,100 ล้านบาท) โดยใช้เงินสดบริษัทฯ ในส่วนที่เหลืออยู่อีกจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินโดยจำเลยอื่น ซึ่งเป็นผู้กู้ของ GLH โดยเงินของผู้กู้ดังกล่าวมีอยู่ในบัญชีของผู้กู้แล้วแต่บัญชีนี้อยู่ภายใต้คำสั่งห้ามของศาลโดยการร้องขอจาก JTA สำหรับดอกเบี้ยตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียมศาลต่างๆ ที่ทาง GLH จะต้องเป็นผู้ชำระ ทาง GLH จะดำเนินการชำระให้เมื่อทราบจำนวนเงินที่แน่นอนและถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ภายหลังการชำระหนี้ข้างต้น บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ