MACQ ออก DW อ้างอิง CKP,MTC,CPALL,RS,AMATA,GPSC,AWC,GULF,BAM,IRPC,BBL,KTB,CENTEL,KTC เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 21, 2021 11:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) จำนวน 16 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP), บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ.อาร์เอส (RS), บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA), บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC), บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC)

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF), บมจ. กรุงเทพพาณิชย์ (BAM), บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงไทย (KTB), บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) และบมจ. บัตรกรุง ไทย(KTC) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
               (ล้านหน่วย)  (บาท)   (หน่วย : จุด)
CKP28C2105A   CKP      37.00   5.95   0.78 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
MTC28C2105A   MTC      25.00   91.50    8.1 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
CKP28C2106L   CKP      115.00   5.75    2.3 : 1    22 ม.ค.64    23 มิ.ย.64
MTC28C2106L   MTC      91.00   85.00    27 : 1    22 ม.ค.64    23 มิ.ย.64
CPAL28C2107L  CPALL     73.00   78.00    20 : 1    22 ม.ค.64    7 ก.ค.64
RS28C2106L   RS      116.00   26.00   10.5 : 1    22 ม.ค.64    23 มิ.ย.64
AMAT28C2107L  AMATA     127.00   21.50    9.5 : 1    22 ม.ค.64    7 ก.ค.64
GPSC28C2105A  GPSC      21.00  112.00    8.3 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
AWC28C2106L   AWC      110.00   6.50    2.5 : 1    22 ม.ค.64    23 มิ.ย.64
GULF28C2106L  GULF     120.00   48.00    20 : 1    22 ม.ค.64    23 มิ.ย.64
BAM28C2105A   BAM      37.00   28.00    3.6 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
IRPC28C2107L  IRPC     115.00   5.00     2 : 1    22 ม.ค.64    7 ก.ค.64
BBL28C2105A   BBL      28.00  162.00    16 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
KTB28C2105A   KTB      89.00   15.20    4.7 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
CENT28C2105A  CENTEL     39.00   32.10    4.4 : 1    22 ม.ค.64    12 พ.ค.64
KTC28C2107L   KTC      94.00  110.00    36 : 1    22 ม.ค.64    7 ก.ค.64

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่า เชื่อถือใดๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ