KGI ออก DW อ้างอิง MINT, COM7, GFPT, TCAP เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 15, 2021 14:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จะ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 4 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT), บมจ.คอมเซเว่น (COM7),บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) และบมจ. ทุนธนชาต (TCAP) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant)ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       หุ้นอ้างอิง    จำนวน    ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
               (ล้านหน่วย)   (บาท)  (หน่วย : อ้างอิง)
MINT13P2105A  MINT      120.00    19.00     4 : 1   16 ก.พ.64  27 พ.ค.64
COM713C2106A  COM7      120.00    61.50   10.5 : 1   16 ก.พ.64   9 มิ.ย.64
GFPT13C2106A  GFPT      120.00    16.00     4 : 1   16 ก.พ.64  21 มิ.ย.64
TCAP13C2106A  TCAP      120.00    43.00    10 : 1   16 ก.พ.64  21 มิ.ย.64

บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising)

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ