ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 6, 2021 08:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564
 15 มิ.ย.-19 ก.ค.   NVD    เสนอซื้อ     1,035,449,978 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท
 29 มิ.ย.-13 ส.ค.   ADVANC   เสนอซื้อ     2,973,925,791 หุ้น หุ้นละ 120.93 บาท
 29 มิ.ย.-04 ส.ค.   INTUCH   เสนอซื้อ     2,599,720,233 หุ้น หุ้นละ 65 บาท

กรกฎาคม 2564
 08 ก.ค.-16 ส.ค.   ARIP    เสนอซื้อ     166,230,000 หุ้น หุ้นละ 0.65 บาท

กรกฎาคม 2564
 06 ก.ค.       LHSC    XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    XD       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRCP    XR       1.4030331 : 1 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 22 - 30 ก.ค. 2564)
            BROOK   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,365,576,042 หุ้น
            CHAYO   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  105,136,283 หุ้น
            JCK    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  8,000,000 หุ้น
            NUSA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  200,000,000 หุ้น
            PPPM    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,376,132,952 หุ้น
 07 ก.ค.       TIP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.73 บาท เป็นหุ้นละ 8.55 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 08 ก.ค.       YCI    XR       5 : 4 @ 0.72 บาท (จองซื้อ 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2564)
            HPF    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.728 บาท เป็นหุ้นละ 9.615 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

DOD-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 09 ก.ค.       SIMAT-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 12 ก.ค.       STANLY   XD       หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ค.       VGI    XD       หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PDI    XR       1 : 1 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 2 - 6 ส.ค. 2564)
            JMART   XW       -
            PDI    XW       3 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 16 ก.ค.       AIMIRT   XD       หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APEX    XR       1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 5 - 11 ส.ค. 2564)

NVD-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 20 ก.ค.       IP     XR       30 : 1 @ 20.00 บาท (จองซื้อ 9 - 13 ส.ค. 2564)
            IP     XW       1 : 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ก.ค.       BC     XW       5 : 1
 22 ก.ค.       WIIK    XR       1.75 : 1 @ 2.70 บาท (จองซื้อ 13 - 19 ส.ค. 2564)
            LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ค.       BTS    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    XW       5 : 1

10 : 1

20 : 1

 27 ก.ค.       XPG    XR       1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2564)
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    XD       หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

สิงหาคม 2564
 03 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MACO    XW       4 : 1
            JMT-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 04 ส.ค.       TMW    XD       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT-W2   XE       1 : 1.02129 @ 18.60401 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 26 ส.ค. 2564)
 06 ส.ค.       TRUBB   XR       5 : 1 @ 2.20 บาท (จองซื้อ 1 - 8 ก.ย. 2564)
            TRUBB   XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       BANPU   XR       4 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 6 - 17 ก.ย. 2564)
            BANPU   XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 18 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 20 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 23 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ส.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       JMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กันยายน 2564
 09 ก.ย.       BLISS   XR       1 : 10 @ 0.02 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ก.ย. 2564)
            ITEL    XW       4 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ